Overview

Zákazník se věnuje komplexní výrobě hydraulických ventilů. V závodě vyrábí cívky částečně pro vlastní potřebu a ostatní nakupuje. Celkem 1 000 000ks za rok. V rámci přechodu k automatické montáži finálního produktu (doposud ruční montáž) bylo nutné redefinovat balení.  Externí dodávky cívek byly baleny na paletě s ohrádkou a díly vyrovnány vedle sebe. Interní výroba byla balena ve špatně oříznutém blistru umístěném v KLT, takto připravené díly postupovaly do montážní linky. V automatické lince docházelo při vyjímání dílů z balení k vytažení blistrů a špatné referenční pozici pro manipulátor.

Challenges

 • Univerzální balení pro 2 průměry cívek (Ø37-Ø45 mm) 
 • Univerzální lůžko pro 8 různých typů konektorů
 • Robotické odebírání dílů
 • Automatická manipulace podavačem, robotem, zásobníkem
 • Dodržení upinacích a referenčních pozic (kompatibilní s aktuální linkou)
 • Velký rozsah rozměrů konektorů – vůle v lůžku / rozsah úhlu
 • Použití v logistických řetězcích
 • Omyvatelnost
 • Ekonomické a úsporné řešení

Solution

V první řadě jsme zahájili vývoj kombinovaného lůžka. Uvažovali jsme uložení dílů s rozdílem průměrů, pod s sebou. Nedosahovali jsme však stejné výšky a vedení lůžka bylo mělké. Tím jsme rozhodli usadit díly naproti sobě tak, že prostor pro konektor u cívky Ø45 mm byl lůžkem pro Ø37mm. 

Results

Vyvinuli jsme univerzální samonosný blistr, pokrývající celkem 8 typů cívek. Zachovali jsme všechny potřebné rozměry a upínací body pro stávající automatickou linku. Zvýšili jsme kvalitu dílů v transportu. Snížili jsme výšku blistru a zvýšili efektivitu skladové pozice. Připravili výpočet potřebného množství podle všech výrobních i logistikcých toků a kompletní budget pro změnu.

Díky disponsibilitě 3D tiskových technologií jsme dodali dostatečný počet vzorků pro odladění stávající automatické linky. Zastoupili jsme zákazníka v technických diskuzích s výrobci blistrů.

Ceny:

  • Samonosný blistr: 170 Kč
  • 1 forma: 65 000 Kč 
  • Celková investice: 800 000 Kč (včetně nákupu paletových vík a palet)

Úspory za rok:

  • o 50% navýšení uložených dílů interní výroba
  • o 80% navýšení uložených dílů externí dodávky a úspora skladových pozic
  • Snížení 0,3 osoby v asistenci u stávající linky
  • Zvýšení kvality (scrap – poškození vlivem špatného balení): 30%

Celkem: 

Návratnost projektu: 2 roky

Benefits

 1. Unifikace a nastavení minimálního výrobního množství pro interní výrobu a externí dodávky
 2. 50% navýšení uložených dílů interní výroba 
 3. 80% navýšení uložených dílů externí výroba
 4. 80% úspory ve skladovacích pozicích oproti předchozímu řešení
 5. implemetované prvky pro automatizaci, stohování, automatický zakladač
 6. Snížení zmetkovitosti – zvýšení kvality
 7. 2 letá návratnost projektu
 8. Snížení o 0,3 osoby jako asistence u stávající linky (vytahované blistry manipulátorem apod.)
 9. Rigidní a levné řešení
 10. Omyvatelnost
 11. Komplexní vedení projektu a komunikace

Conclusion

Vyjádření zákazníka: