Overview

Zákazník se věnuje montáži olejových chladičů pro velké nemocniční radiodiagnostické zařízení (CT). Po transferu nových typů montáží do závodu, bylo nutné tyto ruční linky přizpůsobit pro zvýšení efektivity. Docházelo k velkým časovým prodlevám z důvodů špatně umístěného materiálu, nářadí a logického uspořádání pracoviště. Cílem projektu bylo zvýšení počtu montovaných sestav, ergonomie, přehlednosti a efektivity.

Challenges

    • 2 podobné montované sestavy
    • Nahodile využívané typy boxů pro materiál
    • One piece flow
     1. Zvýšení operátorů na lince pro dodávky podsestav k hlavní montáži
     2. Zvýšení počtu montovaných sestav / směna
    • Ergonomie pracoviště
    • Intralogistický tok v lince pomocí vozíků
    • Úspora místa

Solution

Provedli jsme analýzu aktuálního stavu. Prošli všechny pracovní návodky a seznámili jsme se s procesem montáží. Navrhli jsme komplexní změnu a rozdělení pracovišt na předmontáž a montáž včetně přípravků . Připravili jsme logické rozmístění materiálů a redefinovaly regály a celkový layout.

Results

Zákazník od nás získal komplexní analýzu a připravené návrhy pro zlepšení efektivity a ergonomie. Všechny potřebné procesní a výrobní kroky jsme zastřešili a dodali jsme tak kompletní montážní přípravky, montážní stoly a spádové  FIFO regály z trubkového systému. Komplexní realizace od analýzy po dodání celé linky trvala pouze 2 měsíce.

Benefits

Efektivita :

  • Zvýšení propustnosti linky
  • Navýšení
   • denní produkce o 2 čerpadla denně (1 operátor)
   • denní produkce o 6 čerpadel denně (2 operátoři na lince)
  • One-piece flow – nedocházelo k montážím více sestav a došlo k plynulému zatížení testovacího zařízení
  • Využitý systém z trubek a spojek BEEWATEC lze kdykoliv upravit

Ergonomie:

  • Ergonomicky uzpůsobená výška montážního stolu
  • Umístění regálů před montážní stůl a logické roztřídění materiálů
  • Optimalizace dávek a rozměru boxů
  • Montáž finálního čerpadla na integrovaném vozíku ve stolu (váha celkové sestavy – 25Kg)
  • Transport na vozíku do integrovaného portu testovacího zařízení

Conclusion

Vyjádření zákazníka: