Overview

Zákazník se věnuje komplexní výrobě hydraulických ventilů a bloků od jejich prvovýroby po montáž a expedici k zákazníkovi v rozsahu 500 000ks/rok. Rozhodl se zahájit proces transformace výroby směrem k automatizaci z důvodů zvýšení efektivity a nedostatku kvalifikovaného personálu. Pro dotčené portfolio soustružených a broušených dílů vyráběných inhouse, ale i externě dodaných, chybělo unifikované balení, které zahrne všechny požadavky. Výroba používala jednorázové blistry z jiných projektů s vysokou neefektivitou umístění v KLT boxech a zvýšenou meziprocesní manipulací – výroba – myčka – sklad – montáž. 

Challenges

 • 80 Rozdílných tvarů s rozsahy průměrů (Ø5-Ø18 mm) 
 • Robotické odebírání dílů
 • Chemická a teplotní odolnost řešení
 • Uchování kvality povrchu dílů (díly s přesností 3μ)
 • Stohovatelnost
 • Vhodné pro transport
 • Ekonomické řešení

Solution

Prošli jsme všechny díly jednotlivě a rozřadili je podle ročních potřeb od nejvyšších po nejnižší. Našli jsme společné jmenovatele (tvarové podobnosti) a rozřadili je do  rodin – redukovali jsme tak počet potřebných mycích košů. Provedli jsme vývoj kombinovaných lůžek a  odladili je spolu s integrátory automatizace. Dokončili jsme celkový tvar mycího koše se všemi náležitostmi pro stohování a automatizované odebírání, mytí v chemikáliích a sušení v suché páře a logistiku.

Results

Vyvinuli jsme 4 typy mycích košů (+ víko), které pojmou všech 80 typů dílů. Lůžka jsou optimálně odladěná s dostatečnými tolerancemi, robotizovaných je v této fázi 11 dílů s rozsahem Ø5-18mm. Díky disponsibilitě 3D tiskových technologií jsme dodali dostatečný počet vzorků pro odladění a spuštění robotizace a nájezd projektu před sériovými dodávky mycích košů. Vzhledem k výsledkům našich analýz jsme navrhli potřebná množství k nákupu.Vybrali jsme nejvhodnější materiál (PA6+GF20 s rozšířenou charakteristikou), který bude chemicky a teplotně stabilní. Zastoupili jsme zákazníka v technických diskuzích s výrobcem mycích košů. Hotový projekt jsme prezentovali u zákazníka a podporujeme jej v procesu nákupu a kvality dodávek.

Ceny:

  • Mycí koš: 70 Kč
  • 1 forma: 580 000 Kč 
  • Celková investice: 2 500 000 ( formy + obrobené víka)
  • Cena za mycí koš: 1800 Kč

Úspory za rok:

  • Mezioperační manipulace  – 650 000 Kč 
  • Skladovací prostory: 250 000Kč
  • Zvýšení kvality (scrap – poškození vlivem špatného balení): 150 000Kč 

Celkem: 950 000Kč

Návratnost projektu: 2,3 let

Benefits

 1. Unifikace a nastavení minimálního výrobního množství
 2. 30% redukce skladování vzduchu oproti předchozímu stavu
 3. Robotické odebírání dílů a mycích košů
 4. Teplotní a chemická odolnost
 5. Snížení zmetkovitosti – zvýšení kvality
 6. o 40% snížení meziprocesní manipulace (výroba – mytí – montáž)
 7. 2 letá návratnost projektu
 8. Libovolné nasazení v logistickém toku
 9. Rigidní a levné řešení
 10. Komplexní vedení projektu a komunikace napříč zákazníkem

Conclusion

Vyjádření zákazníka: